Khu công nghiệp Bình Dương hiện có 2.333 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 25,89 đô la Mỹ và 667 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đầu tư đăng ký 78,513 tỷ đồng.

khu công nghiệp bình dương thu hút vốn đầu tư trong tháng 1
khu công nghiệp bình dương thu hút vốn đầu tư trong tháng 1

Theo thông tin điện tử của Ban Quản Lý các KCN Bình Dương, chỉ trong tháng 1/2022, đơn vị này đã cấp giấy phép xây dựng cho 14 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng là 125,99 tỷ đồng.

Đồng thời, tiến hành thông báo kết quả nghiệm thu công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng cho 5 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 29.132,66m2 với giá trị hợp đồng xây dựng là 125,99 tỷ đồng.

Ban Quản Lý các kcn Bình Dương đã thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 2 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng 15.231,61m2 và tổng dự toán xây dựng 103,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị này kiểm tra 2 công trình xây dựng không phép và lập hồ sơ thanh tra xử lý vi phạm.

Cũng trong tháng 1, Ban quản lý Khu công nghiệp Bình Dương đã cho thuê 11,69ha đất công nghiệp.

Về tình hình thu hút đầu tư, các KCN Bình Dương đã thu hút được 108 tỷ đồng nguồn đầu tư trong nước. Trong đó, cấp mới 4 dự án với tổng số vốn 108 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ trong tháng 1, các KCN đã thu hút được 119 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, cấp mới 5 dự án với số vốn đầu tư 59,3 triệu đô la Mỹ; điều chỉnh tăng vốn 19 dự án với tổng số vốn thêm 59,6 triệu đô la Mỹ. Trong tháng có 2 dự án vốn đầu tư nước ngoài chấm dứt hoạt động với tổng vốn đầu tư 42.55.000 đo la Mỹ.

Như vậy, đến nay các KCN còn 3.000 dự án có hiệu lực, bao gồm 2.333 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 25,89 tỷ đô la Mỹ và 667 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 78.513 tỷ đồng.

Trước đó, Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động các KCN năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Cụ thể, năm 2021, Bình Dương đã thi hút đầu tư trong nước vào các KCN của tỉnh đạt 3.104 tỷ đồng, vượt gần 122% kế hoạch; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1,9 tỷ USD, tăng 53% so với năm 2020, vượt 59% kế hoạch.

Trong năm 2022, các KCN tỉnh Bình Dương đạt mục tiêu thu hút vonm61 đầu tư nước ngoài đạt 1,2- 1,3 tỷ USD; thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 1.100 – 1.200 tỷ đồng; thu hút 100 – 120 dự án đi vào hoạt động; tổng doanh thu đạt 33 – 35 tỷ USD.

BÁN ĐẤT MẶT TIỀN PHƯỜNG UYÊN HƯNG, TX TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG