Nhà ở xã hội tại Bình Dương bao gồm cả quỹ đất 20%, nhà ở xã hội tại các dự án khu đô thị, KCN được xây dựng hướng đến các đối tượng cần an cư tại địa phương với nhiều ưu đãi về giá và trả góp lãi suất thấp.

Đăng ký mua nhà ở xã hội tại Bình Dương
Đăng ký mua nhà ở xã hội tại Bình Dương

ĐĂNG KÝ MUA NOXH: 0977 904 001 (ĐT/ZALO)

(Đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội hỗ trợ trả góp 25 năm lãi suất 4,8%/năm)

Đối tượng được đăng ký mua nhà ở xã hội tại Bình Dương

1.Người có công với cách mạng

2.Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn

3.Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị

4.Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

5.Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

6.Người thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân

7.Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ

8.Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở

9.Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu

10.Học sinh, sinh viên

Danh mục hồ sơ Nhà ở Xã Hội

Danh mục hồ sơ Nhà ở xã hội gồm 4 mục chính:

1.Đơn đăng ký

2.Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở

3.Giấy xác nhận về điều kiện thu nhập/ giấy tự khai về thu nhập

4.Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú và Bảo hiểm xã hội

Những lưu ý về điều kiện thu nhập, mẫu đơn liên quan hay tư vấn hướng dẫn chi tiết về nhà ở xã hội tại Bình Dương liên hệ 0977 904 001 (Linh – zalo)

Một số câu hỏi liên quan đến Nhà ở xã hội

Trường hợp khách hàng đã có sổ hộ khẩu tại Bình Dương thì có cần phải thêm điều kiện “Đóng bảo hiểm Xã Hội” 1 năm trở lên không?

  • Không. Chỉ có trường hợp khách hàng đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại Bình Dương, thì mới cần thêm điều kiện tham gia đóng BHXH từ 1 năm trở lên.
  • Điểm A khoản 4 Điều 22 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD ngày 24/06/2021

Khách hàng có tạm trú Bình Dương, trước đây làm công nhân và có đóng bảo hiểm xã hội ở Bình Dương nhưng, vài năm trở lại đây kinh doanh tự do không đóng BHXH thì có được mua NOXH không?

Khách hàng phải có giấy tờ chứng minh mình thuộc mình thuộc đối tượng Điều 49 Luật nhà ở 2014, sau đó mới xét đến điều kiện tham gia BHXH tại địa phương.

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có thời hạn sử dụng lâu dài hay 50 năm.

Lâu dài

Khách hàng mới nhập khẩu khoảng 1 tuần vào Bình Dương thì có được mua NOXH hay không?

Nếu khách hàng thỏa mãn Đeiu62 49, Điều 51 Luật Nhà ở 2014 và có hộ khẩu thường trú tại địa phương, thỏa mãn Điểm a khoản 4 Điều 22 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD ngày 24/06/2021 Thì được mua NOXH.

Hiện tại ở Bình Dương, tạm trú 1 năm phải gia hạn 1 lần thì không có cơ sở xác nhận điều kiện tạm trú 1 năm thì như thế nào?

Cơ sở xác nhận về tạm trú thường xuyên của khách hàng sẽ được cơ quan có thẩm quyền cung cấp dựa trên cơ sở dữ liệu cư trú về việc cập nhật thông tin đăng ký khi có đơn yêu cầu (Công an cấp phường hoặc Công an cấp huyện)

Khách hàng từng mua NOXH nhưng đã chuyển nhượng thì có được mua nữa hay không?

Không. Khoản 1 Điều 52 Luật Nhà ở 2014, khoản 1 Điều 19 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD ngày 24/6/2021.

Thời hạn 5 năm để được giao dịch tự do tính từ thời điểm nào? Từ khi ký HĐMB/HĐTM, từ ngày thanh toán đủ 95% hay từ ngày được cấp giấy chứng nhận?

1.Đối với HĐMB NOXH thời hạn được giao dịch theo cơ chế thị trường quy định tại Khoản 5 Điều 62 Luật nhà ở 2014:

“Bên mua, bên thuê mua NOXH được bán lại nhà này theo cơ chế thị trường, cho các đối tượng có nhu cầu sau thời hạn 5 năm, kể từ khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất, theo quy định của chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế; trường hợp bán cho đối tượng thuộc diện được mua NOXH quy định Luật này thì chỉ được bàn với giá tối đa bằng giá bán NOXH cùng loại tại thời điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên.

Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư mà thuê mua, mua NOXH thì được bán lại nhà ở này, theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua, và được cấp GCN nhưng phải nộp thuế cho nhà Nước theo quy định của Chính Phủ, và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế”.

2.Đối với loại HĐTM NOXH thì thời gian thuê tối thiểu là 5 năm, theo khoản 2 Điều 62 Luật Nhà ở 2014, và bên thuê mua không được bán theo cơ chế thị trường, trong 5 năm tiếp theo (Khoản 4 Điều 62 luật nhà ở 2014), kể cả trong trường hợp đã thanh toán hết tiền. Chỉ được bán theo cơ chế thị trường theo khoản 5 Điều 62 Luật nhà ở 2014 

=>Trường hợp thuê mua từ khi ký hợp đồng thuê mua cho đến khi được bán theo cơ chế thị trường tối thiểu 10 năm.

Tổng hợp bởi Chuyendongdautu.com.vn

Nhà ở xã hội 2022, đối tượng, điều kiện được mua