Bán đất xây xưởng, nhà trọ

bán đất xây xưởng
bán đất xây xưởng

Vị trí: Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Diện tích: 1.074,3m2 ( Một nghìn không trăm bảy mươi bốn phẩy ba mét vuông)

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

Mục đích sử dụng: Đất ở 447m2, đất trồng cây lâu năm 627,3m2

Thời hạn sử dụng: Đất ở; Lâu dài. Đất trồng cây lâu năm; Đến tháng 11/2049

Phù hợp: Xây nhà trọ, xây xưởng, làm khi chứa hàng,đầu tư mua đi bán lại,…

Liên hệ: 0977 904 001 hoặc 0387203611(zalo) gặp Linh xem đất thực tế

WEBSITE: https://chuyendongdautu.com.vn/